Literature

 

Bibliography

Books:

 • Bejan, Vlad. Istro-Românii. Editura Fundația "Axis", Iași, România, 1998;
 • Bartoli, Matteo. Publicazione recenti di filologia rumena. Loescher (Turin, 1901); [Review];
 • Bortul, Ezio. Vlahi. Battello Stampatore/Tipografia Adriatica, Trieste, Italia, 2002;
 • Bortul, Ezio. Josepha e Vasile. Editrice Leonardo, 2009;
 • Burada, Teodor T. O călătorie in satele românescĭ din Istria, Iași, 1869;
 • Cantemir, Traian. Texte istroromîne. Culese de Traian Cantemir. Editura Academiei Republicii Populare Romîne, București, România, 1959 - 186 pages;
 • Cantemir, Traian. Fata cu lacrimi de aur. Basme si povestiri istroromane,nerari, Sedcom Libris (2009), 16X24 cm., 166 pagine; Antologia de fata a fost alcatuita cu multi ani in urma. Lumina.  tiparului o vede abia acum. Mentalitatea obtuza din timpul dictaturii apuse nu le-a permis sa-si etaleze importanta culturala pe care o au. Povestirile istroromane au fost culese in cele doua perioade de documentare petrecute in Istria: 20 mai-14 iulie 1932 si 15 februarie-5 martie 1933;
 • Cantemir Traian, Ciripiri Ciribire, Institutul de Arte Grafice “Glasul Bucovinei”, Cernăuți, 1935;
 • Caragiu Marioțeanu, Matilda. Dialectologie româna – în colaborare cu Stefan Giosu, Liliana Ionescu-Ruxandoiu, Romulus Todoran, (M. C. M.: dialectele aromân, meglenoromân, istroromân; textele dialectale aromâne; hartile 2, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18); Ed. did. si ped., Bucuresti, 1978;
 • Coteanu, Ion. Cum dispare o limbă (istroromâna). Societatea de științe istorice și filologice, București, România, 1957.Bucharest: Mélanges linguistiques, 1957, 43 pages;
 • Coteanu, Ion. A propos des langues mixtes (sur l'istro-roumain);
 • Dahmen, Wolfgang. Istrorumänisch. Lexicon der Romanistische Linguistik. 3rd ed. Tübingen, Deutschland, 1989;
 • De Franceschi, Camillo. I castelli della VaI d’Arsa, Tipografia di Gaetano Coana (Parenzo, 1900); also published in four parts in Atti e Memorie della Società di Archeologia e Storia Patria, Vol. XIV (1898), p. 135.198, and 337-394, Vol. XV (1899), p. 152-197 and 199-264;
 • Dianich, Antonio - Vocabolario Istroromeno-Italiano. La varietà istroromena di Briani ('Bərčæina), Edizioni ETS (Pisa, 2011), 240 pages;
 • Dragomir, Silviu. Vlahii din nordul peninsulei Balcanice în evul mediu [The Vlachs in the North of the Balkan Peninsula in the Middle Ages], Comisia pentru studiul form|rii limbii Õi poporului romîn, 2, Edit. Acad. RPR (Academia Română), București, România, 1959;
 • Feresini, Nerina. Il Comune Istro-Romeno di Valdarsa. Istituto di Cultura Giuliana, Edizioni Italo Svevo, Trieste, Italia, 1996;
 • Filipi, Goran. Istrorumunjski lingvistièki atlas / Atlasul lingvistic istroromân / Atlante Linguistico Istrorumeno. Znanstvena udruga Mediteran, Pula, Hrvatska, 2002;
 • Flora, Radu. Micul atlas lingvistic al graiurilor istroromâne (MALGI); ed. îngrij. de Bogdan Marinescu. - Bucuresti: Editura Academiei Române, 2003. - LV, 312 p.: il. ; 34 cm. - Inaintea tit.: Academia Româna. Institutul de Lingvistica "Iorgu  Iordan-Al. Rosetti". - Contine rez. în lb. franceza. - ISBN 973-27-0863-8 COTA: 811RO/F67.S5 V2908(0 EX.);
 • Gartner, Theodor. Materielen zum Stud. des Rumăn. in Istrien (1881);
 • Gasparini, Rosi. Valdarsa, isola linguistica miracolosamente vitale: tra gli Istro-rumeni che tradizione miracolosamente vitale (no additional information);
 • Gherman, Ion. Românii din jurul României. Editura Vremea, București, România, 2003;
 • Glavina, Andrei, Diculescu, Constantin. Calindaru Iu Rumen din Istrie cu figure de Andrei Glavina și Constantin Diculescu. Stampa Gutemberg, Ioseph Göbl, București, România, 1905;
 • Glavina, Andrei. Rugaț pe Domnu ăn limba lu maia nostre. Librici za lu Rumeri din Istrie. Editura Revistei "Făt-Frumos", Suceava, România, 1928;
 • Hurren, H. Antony. A Linguistic Description of Istro-Rumanian. Faculty of Medieval and Modern Languages and Literature, University of Oxford, Oxford, United Kingdom, 1972, 950 pages;
 • Hurren, H. Antony. Verbal aspect and archi-aspect in Istro-Rumanian, Presses Universitaires de France, 1969, 90 pages;
 • Kovaèec, August. Descrierea istroromânei actuale. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, România, 1971;
 • Kovaèec, August. Istrorumunjsko-Hrvatski Rjeènik (s grmatikom i tekstovima). Znanstvena udruga Mediteran, Pula, Hrvatska, 1998;
 • Maiorescu, Ioan. Itinerar în Istria și vocabular istriano-român. Ediția a doua publicată de Titu Maiorescu, Editura Librăriei Socecú & Co., București, România, 1900; Andrei, Nicolae A. Craiova, Ed. Fundaþiei "Scrisul Românesc", 2001, 162 pages; translation by Elena Panzescu, Itinerario in Istria e vocabolario istriano-romeno. Edizioni Parnaso, Trieste, Italia, 1996; prigodom Kolokvija L'istroromeno. La lingua, la cultura, Ia storia. Parliamone per salvarlo;
 • Meyer-Lubke, W. Romanisches Etymologisches Wdrterbuch, Heîdelberg, 1972. (REW);
 • Miklosich, Franz. Rumunische Untersuchungen: Istro- und macedo-rumunische. Sprachdenkmäler; Abth. 2, Volumes 1-2, Gerold in Comm., 1881 & 1882;
 • Morariu, Leca. Lu Frați Noștri. Libru lu Rumeri din istrie / Cartea Romînilor din Istria / Il libro degli Rumeni Istriani, Susn'evița (Valdarsa) - Jeiăn (Seiane), Editura Revistei "Fat-Frumos” (Suceava, Romania 1928);
 • Morariu, Leca. De-ale Cirebirilor, nstitutul de arte grafice și Editură "Glasul Bucovinei", Vol. 1 (1930), 3 volumes: Suceava, 1933;
 • Neiescu, Petru. Fonetica dialectului istro-roman, Editura Atlas Clusium, Cluj-Napoca [year?];
 • Neiescu, Petru. Lexicul dialectului istroromân: partea I, Dicționar istroromân-dacoromân; partea a II-a, Dicționar dacoromân-istroromân, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” (2000+ year?)
 • Petrovici, E / Neiescu, P. Persistența insulelor lingvistice. Cercetări făcute cu prilejul unor anchete dialectale la istroromâni, meglenoromâni și aromâni, «Cercetări de lingvistică», IX, no. 2, Cluj, 1964, c. 187-214;
 • Popovici, Josif. Dialecte române (Rumănische Dialekte) IX. Dialectele române din Istria, Partea a 1a: Texte și glosar, Editura autorului Halle a. d. S., 1909 [Photo gallery from the book];
 • Popovici, Josif. Dialectele romîne din Istria, Volume 1, Editura autoruluǐ, 1909;
 • Popovici, Josif. Dialecte române (Rumănische Dialekte). Dialectele române din Istria. Texte și glosar. Volumul IX. Partea a 2a. Editura autorului Halle a. d. S., 1914;
 • Pușcariu, Sextil, Studii istroromane, Vol. I, în colaborare M. Bartoli, A. Belulovici și A. Byhan, București, 1906;
 • Pușcariu, Sextil, Introducere, gramatica, caracterizarea dialectului istroromân, Cvltvra Națională, 1926 - 370 pages;
 • Pușcariu, Sextil,  Studii istroromâne, Vol II: Introducere, gramatică, caracterizarea dialectului istroromân, în colaborare cu M. Bartoli, A. Belulovici și A. Byhan, Editura Cultura Națională, București, România, 1926 [Photo gallery and Linguistics map from the book];
 • Pușcariu, Sextil. Studii istroromâne, Vol. III: Bibliografie critică, listele lui Bartoli, texte inedite, note, glosar, București, 1929;
 • Pușcariu, Sextil & Bartoli, Matteo. Bibliografie critică, listele lui Bartoli, texte inedite, note, glosare. Cvltvra Națională, 1929 - 334 pages;
 • Rigotti, Elisabetta. Mestieri della tradizione, LINT Editoriale (Trieste, 2010);
 • Rosetti, Alexandru. Istoria limbii române de la origini pînă în secolul al XVIIlea, București, 1968, Ediția a doua revăzută și adăogită, 1978;
 • Sârbu, Richard, Vasile Frățilă. Dialectul istroromân. Texte și glosar. Editura Amarcord, Timișoara, România, 1998 - 306 pages;
 • Sârbu, Richard. Texte istroromine cu studiu introdutiv "istro-romana - AZI" si un glosar. in colaborare cu Vasile Fratila. ed 2-a. Timișoara, Tipografia Univ 1992 [Richard Sirbu Istro Romanian texts with an introduction study: "The Istro-Romanian - today", a glossary included. In colaboration with Vasile Fratila. 2nd edition, Timișoara (Romania) 1992, Western University Press], 293 pages;
 • Sârbu, Richard, Vasile Frățilă. Texte istro-române și glosar. Ediția a II-a revizuită și completată. Tipografia Universitară, Timișoara, România, 1992;
 • Scărlătoiu, Elena. Istroromânii şi Istroromâna. Relații lingvistice cu slavii de sud: cuvinte de origine veche slavă (Istro-Romanians and Istro-Romania: linguistic relationship with South Slavs: words of Old Slavonic origin), Bucureşti: Staff, 1998, 365 p.;
 • Tomasi, Ettore, Sentiero Alpino Istriano. Monte Taiano - Monte Maggiore. Storia, natura e itinerari escursionistici della Ciceria, Tamari Edizioni (place, year?);
 • Vram, Ugo G. Su alcuni caratteri antropologici dei cicci. Tipografia del Lloyd, Trieste, 1904;
 • Zane, A. Iuliu. Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia. vol. I. Editura Scara. București, România, 2003;
 • Zane, A. Iuliu. Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia. vol. II. Editura Socec. [București, România, 200(?).

Articles and essays:

 • [author?} "Istro-Romanian Cultural Minority Today," in Revista de etnografie și folclor, Issue 1, Academiei Republicii Populare Romîne, 2007, pp. 85-97 (or beyond?);
 • Andrei, A. "Observații asupra fonemelor vocalice ale dialectului istroromân", in Studii și cercetări Lingvistice, N° 28/6, București, 1977., pp. 591-597;
 • Atanasov, Petar. "Glagolskiot vid vo romanskiot jazik, pokonkretno vo meglenoromanskiot i istroromanskiot dijalekt" (Verbal aspect in Rumanian, especially in Megleno- and Istro-Rumanian), Semantika i struktura na slovenskiot vid 3: (27-30.09.1997 godina Filoločki fakultet “Blaže Koneski”, Skopje) / Red: Stanislav Karoljak Ljudmil Spasov (Semantics and structure of the Slavic aspect), Skopje: Filoločki fak. “Blaže Koneski”, Katedra za Makedonski jazik i južnoslovenski jazici, 1998, 145-148;
 • Avram, Andrei. "Observații asupra fonemelor vocalice ale dialectului istroromân", SCL, N° 28/6, 1977b, pp. 591-597;
 • Avram, Andrei. "Philippide despre textele istroromâne publicate de I. Popovici". Fonetica și dialectologie. Vol. XX–XXI. Editura Academiei Române. București, România, 2001;
 • Bartoli, Matteo. (Recensione) "Pubblicazioni recenti di filologia rumena", in Studj di filologia romanza, Vol. 8. E. Loescher and Co. (1901), p. 517-628;
 • Bejan, Vlad. "Istro-romăni", in Colecția Ginta latină, Iași, 1998; pp. 521-541; XXXVII (1986), pp. 302-319; XXXVIII (1987), pp. 323-343;
 • Bidermann, H.J. (Hermann Ignaz). Die Romanen und ihre Verbreitung in Oesterreich (PDF), Aus Anlass der Jahresfeier (Graz 1877), pp. 78-92, (and others);
 • Bidermann, H.J. (Hermann Ignaz). "Neuere Slavische siedlungen auf süddeutschem Boden" in Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, II. 5, p. 361-397). J. Engelhorn (Stuttgart, 1888), p. 361-378;
 • Burada, Teodor T. "Romani din Istria", Buletinul soc. geogr. rom. XV (1894);
 • Byhan, Arthur. "Istrorumănisches Glossar", in Jahresbericht des lnstituts fur rumănische Sprache, N° VI, Leipzig, 1897 and 1899, pp. 173-396;
 • Byhan, Arturo. Glossario del rumeno d'Istria;
 • Cantemir, Traian. "New Historical data on the Histro-Romanians," in Limbă și Litgeratură, Volumes 17-19, Societatea de Științe Istorice ș i Filologice din Romănia, 1968, p. 91-?;
 • Cantemir Traian, "Ciripiri Ciribire", Institutul de Arte Grafice “Glasul Bucovinei”, Cernăuți, 1935;
 • Cantemir Traian. "Istroromânii". Extras din revista „Făt-Frumos”, An XIII, Cernăuți, 1938;
 • Cantimir Traian."Istro-Românii. Nunta", Extras din revista „Făt-Frumos”, An XIII, Cernăuți, 1938;
 • Caragiu Marioțeanu, Matilda. "Contribuții la cunoaștrea istroromânei (pe marginea unor texte recent apǎrute)", in Omagiu lui Al. Graur, SCL, X, 1960, 3;
 • Coteanu, Ion.."A propos des langues mixtes (sur l'istro-roumain)", in Melanges Linguistiques pubîies â l'occasion du VIIF Congres International des Linguistes â Oslo, du 5 au 9 aout 1957, București, 1975, pp. 129-148;
 • Coteanu, Ion. "Și totuși istroromâna este limbă!", in Studii și cercetări lingvistice, Nr. 3. Vol. IX. Editura Academiei Române. București, România, 1958;
 • Coteanu, Ion."Cum dispare o limbă (istroromână)," București. 1957;
 • Covaz, Antonio. (1846). 'Dei Rimgliani o Vlahi d'Istria'. L'Istria I (1-2): 7-8;
 • Covaz, Antonio. "De' Romanici d'Istria", La Penna No. 10-11 (Rovigno, 1887);
 • Curtis, Ervino. "La lingua, la storia, le iradizioni degli istroromeni, in L'istroromeno. La lingua, la cultura, la storia. Parliamone per salvarlo", Associazione di Amicizia italo-romena, Trieste, 1996., pp. 6-11;
 • Czink, L. "Vlassia, la valle dei Ciribiri d'Istria", Buletinul soc. geogr. rom. XII (1891);
 • Dahmen, Wolfgang. "Interferenze italo-istrorumene nel comune di Seiane (Istria)", I dialetti e le lingue della minoranza di fronte all'italiano. (Società di linguistica italiana 16/2.) Roma: 629-634;
 • Dahmen, Wolfgang. "Observații despre vocabularul istroromânei vorbite în Jeiăn", Balkan Archiv [Neu Folge] 1976, 1: 79-89;
 • Dahmen, Wolfgang. "Interferenze italo-istrorumene nel comune di Seiane (Istria)", I dialetti e le lingue delle minoranze di fronte all'italiano. (Società di linguistica italiana 16/2.), 1979, Roma: 629-634;
 • Dahmen, Wolfgang. "Das Istrorumänische", Rumânistik in der Diskussion. Sprache, Literatur und Geschichte. (Tübinger Beiträge zzur Linguistik 259.), 1986. Tübingen: Narr, 242-260;
 • Dahmen, Wolfgang. "Areallinguistik IV Istrorumänisch", in LRLi, Band II, 1989, Tiibingen, pp. 448-460;
 • Dahmen, Wolfgang. "Le inchieste istro-rumene di Ugo Pellis. Parte Prima: Questioni 1-1512, in Balkan-Archiv 13, 1988, 209-281, 1 map;
 • Dahmen, Wolfgang. "Le inchieste istro-rumene di Ugo Pellis. Parte seconda: Questioni 1513-338", in Balkan-Archiv 16, 1991, 107-137;
 • Dahmen, Wolfgang. Theodor Gartners Forschungen zum Istrorum.  1363;
 • Densușianu, Ovidiu. "Tracce dei Rumeni d'Istria e della loro lingua", Rivista critica-literara, 1896;
 • Densușianu, Ovidiu. "Amitirĭ despre Româniĭ Istrieni ș urme din limba lorŭ in documente din sec. XII, XIII, și XIV in Revista critică-literară dir. da Ar. Densușianu. Anulŭ IV (1896);
 • Dragomir, Silviu. "Originea coloniilor române din Istria", in Memoriile Secțiunii Istorice ale Academiei Române, Seria III, Tomul II, Mem. 4, București, 1924., pp. 1-20;
 • Enciklopedija Jugoslavije (1984), Sv. 3, Zagreb, s. v. "Cici";
 • Fares, Antonio. "L'Opera di Glavina per Conservare la Radice di una Lingua; Minoranza Neolatina: chi sono gli Istro-romeni". L'Arena di Pola, 23 gennaio 1999;
 • Ferro, Teresa , Piccillo, G. "Le postille di Matteo Bartoli all’EWRS di Sextil Puscariu", in Studii si cercetari lingvistice, Ed. Academiei RSR, Bucuresti, XXXVI (1985); Same, or another article: "Le postille istroromene di M. Bartoli all’EWRS di S. Puscariu", negli atti del convegno internazionale ”Istroromeno, ieri, oggi, domani”, Pola, 30 marzo-1 aprile 2000;
 • Filipi, Goran. "About the Istrian-Roumanian Forms of the Splira Type", in Annales, 2002;
 • Filipi, Goran. "Entomonimi nell’istrorumeno moderno" (Insect names in modern Istro-Romance), in Processi di convergenza e differenziazione nelle lingue dell’Europa medievale e moderna. A cura di Fabiana Fusco. Vincenzo Orioles, Alice Parmeggiani (Processes of convergence and differentiation in the languages of medieval and modern Europe), Forum, Udine, 2000, pp. 207-232 p.;
 • Filipi, Goran. "Istrska ornitonimija: ptièja imena istroromunskih govorih", in Annales 6, 1995, pp. 77-88;
 • Fischer, Ludwig Hans. "Die Tracht der Tschitschen" in Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Volumes 1-2; by Verein für Volkskunde in Wien, 1896, p. 6-22 (mit 34 Abbildungen und einer Farbendrucktafel);
 • Flora, Radu. "Despre stadiul actual al istroromânei. Contribuția geografiei lingvistice la chestiunea stabilirii poziției graiurilor istroromâne față de dacoromâne". Fonetica și dialectologie. Vol. IV. Editura Academiei Române. București, România, 1962, pp. 135-170;
 • Flora, Radu. "Gli italianismi nell'istrorumeno", in Italica Belgradensia, Beograd. 1975., pp. 45-63;
 • Flora, Radu. "Slovenaèke leksièke posudenice u istrorumunskom", in Linguistica, N° 12, 1972, Ljubljana, pp. 67-94;
 • Flora, Radu. "Câteva observații cu privire la bilingvismul manifest în graiurile istroromâne", in Actele celui de-al XII-lea Congres internațional de lingvistică și filologie romanică, II, București, 1971, c. 1009-1022;
 • Hurren, H. Antony. "Verbal Aspect and Archiaspect in Istro-Rumanian", in La Linguistique, N° 5/2, Paris, 1969, pp. 59-90;
 • Ive, Antonio. Analysis (in French) of Franz Miklosich "Ueber die Wanderungen der Rumunen in den dalmatinschen Alpen und den Karpaten" in Romania, 9e année. F. Vieweg, Libraire-Éditeur (Paris, 1880), pp. 320-328;
 • Jens-Eberthard, J. "L'Istro-Rumeno: tutte le diverse definizioni", La Ricerca, Centro di Ricerche Storìche Rovigno. 1995. n. 13, p. 21-23;
 • Kandler, Pietro. "Qualcosa sulla lingua romanica". Al Sig. P. d. B., L'Istria, Anno III, 21 Ottobre 1848, No. 62, p. 246-247;
 • Kandler, Pietro. "Saggi di lingua valaca, come si parla dai Romanici dell'Istria", in L'Istria, IV, 1849, No. 59. pg. 236;
 • Kandler, Pietro. "Li Cici" in Storia cronografica di Trieste dalla sua origine sino all'anno 1695, del Canonico D. Vincenzo Scussa Triestino. Cogli Annali dal 1695 al 1848 del procuratore civico Cav. Pietro Dott. Kandler in  L'Istria, Ann. III, 'in continuazione alla storia cronogr. di Trieste. Trieste 1863, pag. 231-236;
 • Klepikova, G.P. "Funcțiile prefixelor verbale de origine slavă în dialectul istroromân", in Fonetică și Dialectologie, N° 2, București, 1960, pp. 169-207 (ruski tekst: "Funkcii slavjanskih glagol'nyh prislavok v istrorumynskom", Voprosy slavjanskogo jazykoznanija, N° 4, Moskva, 1959, pp. 34-72);
 • Klepikova, Galina Petrovna. "Prefixul de origine slavă po- in dialectual istro-român", Fonetică și dialectologie 5: 69-82. 1963.
 • Kovaèec, August. "L'istroromeno", in Annuario, 1999, p. 123-142;
 • Kovaèec, August. "Hrvatski i talijanski uljecaji u istrorumunjskoj gramatici", in Annales, N° 6/95, 1995, Koper, pp. 89-98;
 • Kovaèec, August. "Neki apelativi i vlastita imena istrorumunjskogpodrijetla u sredisnjoj Istri", in Folia Onomastica Croatica, 1995, N° 4, Zagreb, pp. 75-87;
 • Kovaèec, August. "Jezik istarskih 'Rumunja' ", in Annales, N° 6/95, 1995, Koper. pp. 65-76;
 • Kovaèec, August. "Istroromâna", in Tratat de Dialectologie Românească (Coordonator Valeriu Rusu), 1984, Craiova, pp. 550-591;
 • Kovaèec, August. "La place de l'adjectif cpithete en istroroumain", in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, N° 29-32, 1970-1971, Zagreb, pp. 73-92;
 • Kovaèec, August. "Le calque lexical d'apres le croate comme cause de certains changements grammaticaux subis par Ies "quantitatifs" istroroumains", in Actele celui de al XIIea Congres Internațional de Lingvistică și Filologie Romanică, Vol. 2, 1971, București, pp. 1127-1131;
 • Kovaèec, August. "Les differences lexicales entre l'istroroumain du nord et l'istroroumain du sud", in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, N° XXVI (1-2), 1981, Zagreb, pp. 57-83;
 • Kovaèec, August. "Notes de lexicologie istroroumaine: sur la disparition des mots anciens et leur remplace meni par des mots croates", in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, N° 15-16, 1963, Zagreb, pp. 3-39;
 • Kovacec, August. "Notes sur des formes de cas en istroroumain", in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, N° 13-14, Zagreb, 1962., pp. 75-84;
 • Kovaèec, August. "Observations sur Ies infîuences croates dans la grammaire istroroumaine", in La Linguistique, N° 4/1, 1968, Paris, pp. 79-115;
 • Kovaèec, August. "Quelques infîuences croates dans la morphosyntaxe istroroumaine", in Studia Romanica eî Anglica Zagrabiensia, N° 21-22, Zagreb, 1966, pp. 57-76;
 • Kovaèec, August."Certaines modifications grammaticales des "quanlitatifs" et "qualitatifs" istroroumains dues ă l'influence croate", in Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, N° 23, 1967, Zagreb, pp. 195-210;
 • Kovaèec, August."Elements italiens du lexique istroroumain", in Linguistica, N° XXXII (Paulo Tekavcic sexagenario in honorem oblata. vol. II), Ljubljana, 1992, pp. 159-175;
 • Kovaèec, August."Nekiproblemi istrorunmnjske etimologije", in Etimologija (referați znanstvenoga skupa o etimologiji odrzanog 4. i 5. lipnja 1987.), Zagreb, 1993, pp. 81-91;
 • Kovaèec, August. "Istromanâ", Tratat de dialectologie românească. Craiova: Scrisul Românesc, 1984, 550-591;
 • Kovaèec, August. “Les differences lexicales entre l’istrorumain du nord et l’istrorumain du sud”, in Studia romanica et anglica zagrabiensia, XXVI (1-2), Filozofski Fakultet (Zagreb, 1981), pagg. 57-83.;
 • Kramer, Johannes. "Istrorumänische Wörter aus źejane", Balkan Archiv [neue folge], 1982,  7: 95-108;
 • Lajos, Czink. "Vlasia" in Földrajzi Közlemények, Szerkeesztette Berecz Antal, Tizennyolczadik Kötet (Budapest, 1890), p. 350-367;
 • Lechner, Karl. "Die Rumunen in Istrien" (I Rumeni nell'Istria), in 1883 A. Petermann, Mittheilsunger, dirette dal dott. E. Behm. (Gotha, agosto, 1883);
 • Luciani, Tomaso. "Pubblicazione recenti di filologia rumena" (includes a review of the book by Arturo Byhan, Glossario del rumeno d'Istria) in Recensione Studj di filologia romanza. Ernesto Monaci, Vol. VIII (Roma, 1901), pp. 523-628;
 • Maneca, Constant. "Venezia e l'istrorumeno nel medioevo", Revue roumaine de linguistique, 1969, 14: 7-12;
 • Maiorescu, Ioan: Itinerario in Istria e vocabolario istriano-romeno (tradizione di Elena Pantazescu);
 • Marghescu, Georgeta. "Istro-Romanian Cultural Heritage: The Relevance of the Study of Endangered Cultures", new paper under review, WSEAS Transactions on Environment and Development, 36 September 2009. Abstract: The Istro-Romanian culture is on the brink of extinction. We are talking about the culture of one of Europe's smallest ethno-linguistic groups living in the Istria peninsula, at the confluence of Croatia, Slovenia and Italy. The number of the group members is rapidly diminishing. The urgency of the research concerning Istro-Romanians culture is, therefore, obvious. So far the Istro-Romanians were researched especially from historical and linguistic points of views and a systematic study of their culture was never made. This paper comes as a possible answer to both the urgency of the research of this culture and, respectively, the need to create a basis for strategies to maintain the identity of the Istro-Romanians;
 • Maručiæ, Dario. "Le tradizioni musicali dei rumeni"... L'Istroromeno…, p. 14-19;
 • Miklosich, Franz. "Die istrischen rumunen" in Die slavischen Elemente in Rumunischen (PDF file). Aus der Kalserlich-Königlichen Hof - und Staatsdruckerei (Wien, 1861), p. 55-69;
 • Miklosich, Franz. "Rumunische untersuchungen. I. Istro- und macedo-rumunische Sprachdenkmähler" (PDF file), in Denkschriften der Kaieserlichen, Akademie Der Wissenschaften. Philosophisch-Histrische Classe. Zweiunddreissigster Band, in Commission Bei Carl Gerold's Sohn (Wein, 1882), Istro-rumunisch Sprachdenkmähler, pg. 1-92;
 • Milani-Kruljac, N. "Istrski Ÿivljenski prostor in komunikacija", in Annales, N° 3, Koper, 1993., pp. 269-274;
 • Milièeviæ, Iosip. "Istrovasi ili èiribirci," in Jadranski zbornik, 13, Pula - Rijeka, 1989, c. 301-302;
 • Milièeviæ, Iosip. "Postoje li istrorumunji?“ in Annales, Anali za istrske in mediteranske čtudije”, 6/95, Series historia et sociologia, 2, Koper, 1995, c. 99;
 • Mocanu, Nicolae. "Ricerche sull istroromeno a gli istrormeni. Sguardo retrospettivo e prospettive", in Annuario, 1999, p.143-150;
 • Morariu, Leca. "Istro-Românii: conferință ținută (in 16 Decemvrie 1926) la "institutul de istorie și Limbă" dela Universitatea din Cernăuți. Institutul de arte grafice și Editură "Glasul Bucovinei", 1927, 38 pages;
 • Neiescu, Petru. "Texte istroromâne din Jeiăn şi Şuşnevița" in FD, 18, 1999, 211-218;
 • Nubert Chetan, Mihaela; Gafu, Cristina; and Guta, Armand. "Istroromânii. Repere identitar-culturale în contemporaneitate" (The Istro-Romanians. Cultural Identity Marks in Contemporary Times), Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu", 2006, vol. 17, pp. 315-323. Abstract: This paper aims to present the results of a prospecting research which has been focused on gathering information (with ethnological values) about the Istroromanian communities in Croatia. The field research was focused on the population living in the localities Jeiăni and Sușnievita. The main purposes of the scientific project implied the investigation of the musical and literary folklore within the present socio-cultural dynamics. The researchers have followed different forms of spiritual manifestation which might constitute identity marks. As a result of the collecting work, there were identified different levels of preserving the identity: the musical repertoire (especially the traditional songs performed in the Istroromanian dialect). the traditions regarding the Catholic religious calendar (Tri Kraiji), the collective memory distinguished in the storytelling process;
 • Orbanic, Srda."Status attuale delle comunită istro-romene", in Annales, No 6/'95, 1995, Koper, pp. 57-64;
 • Parentin, Luigi. "Gli istrorumeni in Istria - Ricordi di un`etnia istriana", in Incontri con l’Istria la sua storia la sua gente, Vol. II, Centro Culturale "Gian Rinaldo Carli", Trieste, 1991; Unione degli Istriani, Trieste, 1991 (an/or 1987?),  p. 290;
 • Petrovici, Emil. "Există oare elemente romanice dalmate in lexicul istromân?", Omagiu lui Alexandru Roestti la 70 de ani. Bucarești: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1965, 689-692 [Reprinted in Petrovici 1970: 114-118.];
 • Petrovici, Emil și Neiescu, Petru."Persistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromâni, meglenoromâni și aromâni", in Cercetări de Lingvistică, N° 9/2, 1964, Cluj, pp. 187 - 214 (citirano prema francuskoj verziji Petrovici, Emil et Neiescu, Petru. "Persistence des îlots linguistiques...", in RRLi, N° 4, 1965, București, pp. 351 -374;
 • Petrovici, Emil. "Elemente sud-slave orientale ale istroromânei și problema teritoriului deformare a limbii române", Cercetări de Lingvistică, N° 12/1, 1967, Cluj, pp. 11-19;
 • Petrovici, Emil. "Le Modèle serbo-croate du système phonologique istro-roumain", Phonologie der Gegenwart. Vortră und Diskussionen anlässlich der internationalen Phonologietagung in Wien. 30 VIII - 3 IX 1966. Graz - Wien - Köln: Herman Böhlaus, 262-272. [Romanian version, Cercetări de lingvistică 13 (1968): 3-11, and in Petrovici 1970: 123-131.];
 • Petrovici, Emil. "Le modèle serbo-croate du système phonematique istroroumain", in Phonologie der Gegenwart Graz (hrsgb. von Josef Hamm)... unter Mitwirkung von 0. Back u. G. Newelkowsky, Graz-Wien-Koln, 1967, pp. 262-272;
 • Petrovici, Emil."Rezistența sistemului fonologic la o puternică influența fonetică străină, În legătură cu sononlele "silăbice" istroromâne r; n, m", in Cercetări de Lingvistică, N 9/1, 1964a, Cluj, 35-39;
 • Petrovici, Emil. "La neutre en istro-roumain," in THRJ (before 1968), p. 1523-1526;
 • Popovici, Giuseppe. "Nuove postille al dizionario delle colonie rumene d'Istria", in Studj di filologia romanza, vol. IX, E. Monaci e C. De Lollis, 1903, p. 714-719,
 • Ribariæ, Josip."Razmjestaj juznoslovenskih dijalekata napoluoloku Istri", in SDZ, knj: IX, Beograd, 1940;
 • Rosetti, Alexandru. "Asupra repartizării dialectale a istroromânei", in Grai și suflet, Nr. III. Revista Institutului de filologie și folclor". București, România;
 • Saramandu, Nicolae. "Bibliografie aromână, meglenoromână și istroromână: lucrări apărute în străinătate", in FD 19912, p. 145-154;
 • Sârbu, Richard. "Observatii asupra lexicului istroromân actual", in Saramandu (ed.), 1989;
 • Sârbu, Richard. "Observations sur le lexiquei Iistro-Roumain actuel" (Remarks about the current Istro-Romanian lexicon), Linguistica, 1994, vol. 34, n.2, pp. 73-80. Abstract: L'A. analyse l'influence croate (ou slovène) dans le système linguistique istro-roumain. Son étude, basée sur des exemples tirés du parler spontané des Istro-Roumains, se situe sur le plan morphosyntaxique;
 • Sârbu, Richard. "Aspectul Verbal in Dialectul Istroromân." [Verbal Aspect in the Istroromanian Dialect.] F. et Al. Király (eds.), G. I. Tohaneanu 70. Volum Omagial. Timisoara: Editura Amphora, 469-77, 1995;
 • Scarlătoiu, Elena. "Autohtonlatinslav în vocabularul dialect istroromân", In Fratila and Tara, 1987, pp. 285-299;
 • Scărlătoiu, Elena. "Textes istroroumains inédits dans une nouvelle étude sociolinguistique", in RESEE, 31/1-2, 1993, 187-194;
 • Scărlătoiu, Elena. Old Slavonic Influences in Istro Romanian. Sources of material. In: RESEE, 1994, 32, nr. 1-2, p.89-101.
 • Scărlătoiu, Elena. Istroromânii și istroromânia. Relații lingvistice cu slavii de sud (Les Istroroumains et l'Istro roumanie. Relations linguistiques avec les Slaves du Sud). București, Ed. Staff, 1998, 365 p.;
 • Sirotkoviæ, Hodimir. "ZAVNOH i pazinske odluke o ujedinjenju Istre s domovinom iz rujna 1943". godine / Hodimir Sirotkoviæ, UDK: 94(497.571); 94(100) "1939/1945";
 • Skok, Petar (1971), "Vlasi", in EJu, Sv. 8, Zagreb, pp. 514-516;
 • Urbas, Wilhelm. "Die Tschitschen und die Tschitscherei, ein Kulturbild aus Istrien" in Zeitschcrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenerein Jas, Jahrg. 1884, S. 1. ff. Vlg. die Aufsätze über den Tschitschenboden von Joh. Bile und Jakob Sajovec in der slovenischen Zeitschrift Novice, Jahrgang 1856, S. 288 ff.;
 • Urbas, Wilhelm. “Cici si tara lor”, Conferenza al Liceo di Trieste nel 1884, Zeitschrift des Deutschen in Oesterreichische Alpen, Vereins, Salzburg, 1884; Traduzione di I. Moisil- Buletin Societatii Regale Romane de Geografie -Tomul X LI -1922- Bucuresti -1923;
 • Vassilich, Giuseppe. "Sui rumeni dell'Istria" (PDF), Archeografo Triestino, Nuova serie - Vol. XXIII, Stabilimento Artistico Tipografico G. Caprin (Trieste, 1899-1900), pp. 157-232;
 • Vassilich, Giuseppe. "Sull'origine dei Cici" [parte I], Archeografo Triestino, III Series, Vol. I, pp. 53-80;
 • Vassilich, Giuseppe. "Sull'origine dei Cici" [parte II], Archeografo Triestino, III Series, Vol. I, pp. 349-395;
 • Vassilich, Giuseppe. "Sull'origine dei Cici" [parte III], Archeografo Triestino, III Series, Vol. II, fasc. II. Trieste 1906, pg. 209-247;
 • Weigand, Gustav. "Istriches" in Erster Jahresbericht des Instituts für rumänische sprache (Rumänisches seminar) zu Leipzig. Johann Ambrosius Barth (Arthur Meiner) (Leipzig, 1894), p. 122-155;
 • Weigand, Gustav. "Istriches II" in Erster Jahresbericht des Instituts für rumänische sprache (Rumänisches seminar) zu Leipzig. Johann Ambrosius Barth (Arthur Meiner) (Leipzig, 1895), p. 215-224;
 • Zanne, Juliu A. Proverbele Românilor din Romania, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria ș Macedonia.Cu un glosar Româno-Frances. Bucarest, 1895;
 • Zbuchea, Gheorghe. "The Istro-Romanians. Notes regarding their historical Past", in AUB ist., 2000, 49, p.3-15 ; Annuario, 2000, 2, p. 121-132;
 • Zbuchea, Gheorghe. "Istroromânii - un grup mic dar cu suflet mare (Les Roumains d'Istrie)", in MI, 2001, 35, nr. 3, p.49-53.

Sources:

 • Privately collected sources, as well as Google books
 • http://www.bcub.ro/continut/noutatipp/nov_lingv.php
 • National Library of the Netheerlands, Bibliographie Linguistique / Linguistic Bibliography Online 1993 - href="http://www.ilx.nl/blonline/blonlinesearch3.php?S99=Scarlatoiu, Elena" and href="http://www.ilx.nl/blonline/blonlinesearch1xy.php?S1=Any+word&S2=Istrorom%C3%A2n&S40=on&S41=on&S42=on&S50=All+years&S60=&S61=&S62=
 • http://knjiznica.hazu.hr/web/start01.htm
 • http://www.bcucluj.ro/re/oc/BistRO/CUPRINS/BVIIII02.HTM
 • http://web.uniud.it/digr/pers_docente_scheda15p.html
 • Rebecca Posner & John N. Greene, Trends in Romance Linguistics and Philology, Walter de Gruyter (1993), p. 339-342 (Bibliograhy) - http://books.google.com/books?id=_8J7ilk0bAgC&dq=istro-roumain&lr=&source=gbs_summary_s&cad=0
 • http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=21276686
 • http://wseas-cscc.blogspot.com/2009_09_01_archive.html
 • http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3727756

Main Menu


Created: Saturday, June 26, 1999, Last Update: Thursday, November 24, 2016
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA