News Media

English

A fost încheiată convenţia consulară dintre România şi Croaţia

Miniştrii de externe ai României şi Croaţiei, Adrian Severin şi Mate Granić au semnat luni la Zagreb Convenţia consulară bilaterală. Ceremonia a fost precedată de o serie de întâlniri oficiale între cele două delegaţii. Subiect principal abordat a fost situaţia schimburilor economice bilaterale, dialogul politic, cadrul juridic, situaţia din zona ex-iugoslavă, şi modul în care este pus în aplicate Acordul de la Dayton.

Ambele părţi au pus amprenta pe necesitatea reevaluării concrete a programelor de cooperare economică dintre cele două ţări pentru a impulsiona schimburile comerciale. În 1996 nivelul schimburilor economice dintre România şi Croaţia s-a ridicat la aproximativ $16.27 milioane, în marea lor majoritate exporturi româneşti către Croaţia.

Partea română şi-a exprimat din nou disponibilitatea de a participa la reconstrucţia zonei ex-iugoslave. În acest sens partea română a propus stabilirea unor obiective concrete şi a unor proiecte de construcţii care să se desfăşoare fie în cooperare sau prin intermediul firmelor croate. Aspecte concrete legate de această propunere de cooperare vor fi discutate cu ocazia celei de a treia sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-croate care v-a avea loc la Zagreb pe 18 şi 19 iunie.

Un alt subiect de discuţie a fost trilaterala româno-croato-ungară care are ca scop principal dezvoltarea potenţialului economic al Dunării ca un canal de comunicare trans-european. Acest proiect urmăreşte atragerea de fonduri de la SECE, Uniunea Europeană cât şi atragerea capitalului privat în special a celui din Statele Unite.

Problema minorităţii istroromâne din Croaţia şi a celei croate din România a fost şi ea un subiect de discuţie între cele două parţi care au evidenţiat necesitatea semnării unei convenţii culturale pentru protecţia drepturilor minorităţilor şi pentru păstrarea identităţii lor etnice, religioase şi culturale. Partea română a pus amprenta pe loialitatea comunităţii croate faţă de statul român, comunitatea română din Croaţia fiind foarte mică.

După semnarea Convenţiei consulare, miniştrii din cele două ţări şi-au exprimat sprijinul reciproc în eforturile lor de integrare în structurile europene şi euro-atlantice, ambele ţări având strategii similare pentru aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană, după cum menţiona ministrul român de externe.

Source:

  • http://www.nordest.ro/romanian_monitor/news/21_may_97_new_r.htm

Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran

Created: Saturday, January 23, 1999; Last updated: Tuesday May 11, 2010
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA