line_gbg70.gif (2214 bytes)

News Media
line_gbg70.gif (2214 bytes)

 

Va Munah i Žejanah

Pust je obešen

© Novi list
10.1.2002

Prva pusna zvona su zazvonela. Na Sveta tri kraja, po užance je veselo bilo va Žejanah i Munah kade su se čula zvončarska zvona. Zdignuli su Pusta ki će kada fine pusne nemotarije, na Pepelnicu v» ognje zgoret. Glavun će platit za se ono grdo ča nas je tokalo, platit će... Žejane i Mune su se već zbudile, na Podvežice je raneje lego bi se po tradicije smelo, parićan i prvi pusni tanac. Liburnija će drugačje od istočneh kraji ki će se maškarat i subotu ka dohaja, sada još malo počinut, do drugega četrtka, 17. jenara. Onput je Antonja, na Zvonećoj će zatulit zvonejski rog, parićat će se vela fešta na ku su si pozvani. Steplit će se karnevalski lonac. Čuda njih to komać čeka, aš je Pust kratak i ni čuda vremena za okole munjesat.

A. K. I.

Izvor:
  • January 10, 2002 - Novi List

Main Menu


Created: Sunday, September  08, 2002, Last Update: Sunday, November 20, 2016
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA